Home » bpo-axsys

bpo-axsys

Onze aanpak...

bpo-axsys helpt organisaties om klantgerichter en efficienter te werken en bedrijfsrisico's te verkleinen.

Onze aanpak is gebaseerd op drie pijlers:
1. invoeren van 'best practices' op basis van onze branchekennis en ervarng
2. toepassen van bedrijfskundige principes en modellen
3. gebruiken van internationale normen en standaarden

bpo-axsys zorg: advies voor de zorg en aanverwante sectoren...
Verhoging van de ‘klantwaarde’ biedt oplossingen om optimaal te presteren tegen een lagere kostprijs. Luisteren naar de klant en doen wat de klant echt wil, levert meer tevreden klanten op, geeft verhoging van kwaliteit & veiligheid en kosten die beheersbaar zijn. De adviseurs van bpo-axsys assisteren en begeleiden u op coachende wijze bij het proces om de kwaliteit en de patiëntveiligheid te verhogen, meerwaarde te creëren voor de klanten en de zorg goedkoper te maken.

bpo-axsys bouw: advies voor de bouw 
De bouwsector is in transitie. Maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen dwingen de  sector om meer waarde te creëren voor gebruikers en eigenaren van vastgoed. En gelijktijdig duurzamer en tegen lagere kosten te produceren. Woningcorporaties en zorginstellingen zijn de aanjager van de trend om ‘meer met minder’ te doen. Dalende vastgoedprijzen en de invoer van nieuwe wet- en regelgeving voor deze sectoren hebben tot gevolg dat budgetten voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud terug lopen.
Terwijl de politieke en sociale druk om meer waarde te creëren voor klanten en belanghebbenden eerder toeneemt.  Duurzamer produceren is een must: de huidige manier waarop grondstoffen worden verbruikt is eindig omdat de natuurlijke voorraden niet onuitputtelijk zijn. Een wereld waarin productie is gebaseerd op hergebruik van natuurlijke grondstoffen wordt zichtbaar.
De enige manier voor een klantgerichte, duurzame en efficiënte bouwkolom is een verregaande ketenintegratie, waarin permanente innovatie de toon zet. Dan is het mogelijk de bouwkosten met 50% te verlagen, 99% van de grondstoffen opnieuw te gebruiken, en de waarde voor gebruikers en eigenaren van gebouwen aanzienlijk te vergroten. Alle partijen in de keten werken dan samen met ditzelfde resultaat voor ogen. Vanuit een technisch perspectief bekeken is dit al haalbaar. De verdere realisatie is een kwestie van tijd en mentaliteit.

 

 

Heb jij talent om onze klanten te laten groeien?

Neem contact op

Onze mensen, onze experts

Jan Albracht
Adviseur en Compliance officer
kees Keizer
Adviseur en Innovator

© Copyright bpo-axsys 2017