Compliance in de zorg

Compliance? Van kennis naar gedrag.

Een willekeurige online zoektocht naar de term ‘compliance in de zorg’ levert een keur aan zoekresultaten op. Opvallend is het dat een groot deel van deze zoekresultaten verwijzen naar opleidingen en cursussen. Een goede zaak natuurlijk. Immers is het van groot belang dat alle professionals in de zorg, en zorginstanties de kennis hebben om zich te houden aan de wettelijke regels die zijn opgesteld om kwaliteit en veiligheid in ‘de zorg’ te borgen. Gezien het grote aanbod van opleidingen, blijkt er kennelijk ook ‘vraag’ te zijn vanuit de markt.

Kijkend naar diezelfde markt, mogen we gerust stellen dat het goed gesteld is met de compliance in de zorg. Vooral de grotere zorginstellingen hebben met de aanstelling van compliance officers kennis in huis om blijvend te voldoen aan de strenge eisen die ‘we’ verwachten om de allerbeste zorg op een veilige manier te kunnen aanbieden aan patiënten.

Waarom aandacht voor compliance?

Maar waarom dan toch die aandacht voor compliance? Heel simpel. De aandacht voor compliance mag niet verslappen. Op geen enkel moment. Het is wellicht te vergelijken met de wijze waarop veiligheid van vliegtuigen telkens weer wordt getoetst. Dag in dag uit. Juist vanuit die praktijk weten we dat ‘routine’ een valkuil is om optimale vliegveiligheid te kunnen garanderen.  ‘Compliant zijn’, is een momentopname. Vandaag compliant zijn, biedt immers geen garantie voor kwaliteit en veiligheid over enkele maanden vanaf nu. Een compliance officer kan een aanzet geven om de cultuur en het gedrag in een organisatie aan te pakken, maar als de verantwoordelijkheid bij één of enkele compliance officers ligt, dan is de kans nog steeds aanwezig dat procedures na verloop van tijd niet nauwkeurig gevolgd worden. De praktijk bewijst dat helaas nog vaak genoeg.

Hoe dan wel?

Hoe dan wel? Is de oplossing het aanstellen van meerdere compliance officers? Niet perse. Een goede organisatie, die compliant is, heeft dat vooral te danken aan een cultuur. Waarbij zoveel mogelijk medewerkers weten wat het inhoudt om compliant te werken. Waarbij ook de wetenschap overheerst dat compliance niet een taak is van enkele professionals, maar van iedereen. Waarbij het besef aanwezig is dat compliance ook betekent om regelmatig ‘getoetst’ te worden, om scherp te blijven. Dat compliance niet een last is, maar een ‘cultuur’ die bijdraagt aan veilige en hoogkwalitatieve zorg.

Benieuwd hoe je compliance kennis omzet in gedrag? Vraag ernaar bij de experts van bpo-axsys. Of leer er hier meer over!

Communicatie in nazorg vermindert klachten.

Communicatie met cliënten is belangrijk. Vooral in ‘ons’ vak, waarbij cliënten onzeker en angstig kunnen zijn voor bepaalde behandelingen of ingrepen. Goede communicatie vooraf kan een deel van deze onzekerheid en angst wegnemen. “Wat gebeurt er straks?” “Hoe zal ik dat ervaren?” “Wat zijn de risico’s?”… om maar eens enkele mogelijke vragen op te sommen. Maar communicatie hoeft niet te stoppen als de behandeling is uitgevoerd.

Het blijkt echter dat goede communicatie ook erg waardevol is in het nazorg traject. Zozeer zelfs dat het bijdraagt aan de algemene tevredenheid van de behandeling en zelfs tot een verlaging van klachten.

In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) hebben ze er ervaring mee opgedaan door de lancering van een IC-café. Een plek buiten het ziekenhuis waar patiënten, familieleden en zorgverleners informatie kunnen uitwisselen. Het blijkt dat wanneer uitgebreid over emoties en klachten gepraat kan worden, het nazorgtraject een stuk prettiger verloopt. Voor de patiënt in eerste instantie, maar ook voor de naaste familieleden. In veel gevallen is de constatering dat de klachten sneller verdwijnen. Kortom, een win-win. Voor patiënt én voor zorgverlener.