Zelfstandige kliniek

Een applausje voor onze Zelfstandige Klinieken…

Het is indrukwekkend om te zien hoe vele zelfstandige klinieken in Nederland op dit moment hun solidariteit laten zien aan de ziekenhuizen in ons land. Beschermingsmiddelen worden verzameld en toegestuurd, beademingsapparatuur wordt aangeboden en zelfs menskracht en expertise zijn beschikbaar. Als het erop aankomt, dan laten de Zelfstandige Klinieken zien waar ze voor staan. Een applausje waard.

In dit artikel aandacht voor:

  • 40% van de zorg ligt stil
  • hoe is het gesteld met uw digitale zorgprocessen
  • inhaalslag nodig voor EVS (elektronisch voorschrijven)

Voorsorteren voor de periode ‘na het Corona-virus’.

Het is lastig om vooruit te kijken als de actualiteit alle aandacht opeist. Vooral als dat gekoppeld is aan een hoge mate van onzekerheid. Want wat als we gedurende een langere tijd geen behandelingen mogen uitvoeren?

Toch is het ook juist nu belangrijk om na te denken over de rol en positie van je ‘eigen’ kliniek als de post-corona periode aanbreekt. Met andere woorden, welke stappen zijn te zetten en welke maatregelen kun je nemen om straks goed voorbereid uit de startblokken te kunnen? Want dat er een inhaalvraag zal komen, dat is zo goed als zeker.

Op dit moment is grofweg 40% van de zorg stilgelegd. Maar hoe langer deze zorg wordt uitgesteld, hoe groter de mogelijke gezondheidsschade schrijven onderzoekers van PWC in een recent rapport. Om de financiële schade op te vangen lijkt het erop dat zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid willen nemen en meedenken over een financiële compensatie. De onderzoekers geven ook aan dat het zinvol is om na te denken over het zorglandschap na de coronaperiode. Digitale zorgprocessen (vooral ook op afstand) zullen daarin een nog prominenter rol spelen. Daarom willen wij ook deze nieuwsbrief gebruiken om aandacht te vragen voor één van de digitale processen waarin verbetering te behalen is; EVS (elektronisch voorschrijven).

Inhaalslag EVS (Elektronisch voorschrijven)

Het IGJ merkt in haar laatste grootschalige onderzoek op dat het electronisch voorschrijven van medicatie beter moet. Een conclusie waarin ZKN zich herkent en zich aan wil conformeren. Tijdens een inspectie van het IGJ bleek dat zo’n 60% van alle ZKN klinieken gebruik maakt van een EVS systeem. Dit percentage dient hoger te worden, vindt de IGJ.

De artsenfederatie KNMG heeft reeds in september 2013 een richtlijn uitgevaardigd voor elektronisch voorschrijven van medicatie. Een belangrijk element in deze richtlijn is het plan van aanpak voor elektronisch voorschrijven.

Een plan dat minimaal een omschrijving bevat van de bestaande situatie, het proces om tot een keus van een elektronisch voorschrijfsysteem te komen met reële termijnen, het proces om tot implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem te komen met reële termijnen, de risicoanalyse die beschrijft welke risico’s voor de veiligheid van de patiënt bestaan lopende de keus en implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem en op welke wijze deze risico’s beheerst worden.

Aandacht gevraagd voor de prospectieve risico-analyse.

En systematische analyse van risico’s binnen een zorgproces dat is gericht op het waarborgen van patiëntveiligheid. Een dergelijke analyse kan leiden tot het treffen van beheersmaatregelen. Het beheersen van een zorgproces dat is gericht op het waarborgen van patiëntveiligheid is bijvoorbeeld mogelijk door barrières in de processen in te bouwen, of processen te herontwerpen ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen. (KNMG EVS richtlijn 2013)

Het kan zijn dat u vragen heeft over de wijze waarop u EVS het best aanpakt. Hoe u uw plan van aanpak definitief maakt én hoe u zorgdraagt voor een correcte en efficiente implementatie. bpo axsys heeft een ruime ervaring met het opzetten en implementeren van (digitale) processen. Dus, heeft u een vraag? Aarzel niet om contact op te nemen.

Wij wensen u kracht en vertrouwen toe in deze uitdagende periode.