bpo-axsys

Fexibiliteit en inzet in het belang van de patiënt

Zorg vraagt van iedereen die erbij betrokken is flexibiliteit en inzet die maar op een doel is gericht: de patiënt.

Hoe is het mogelijk dat behandelingen worden uitgevoerd door zorgverleners die de problematiek van de patiënt niet geheel overzien of een medische ingreep eigenlijk niet beheersen omdat ze die te weinig uitvoeren. Waarom laten ziekenhuizen dit toe? Waarom maakt ons systeem dit mogelijk? Stelt u zich voor dat een piloot, die te weinig ervaring heeft met een Airbus A300, toch maar even de landing inzet op Schiphol. Waarom accepteren we dit niet van een piloot maar wel van een zorgverlener?

In de loop van de jaren hebben we een systeem opgebouwd waarin het resultaat van het medisch handelen onvoldoende wordt gemeten. Een systeem waarin de werkelijke prestaties van zorgverleners, ondanks de vele enquêtes en vragenlijsten, grotendeels buiten beeld blijven. Een systeem dat dus te weinig bijdraagt aan betere behandelingen en betere zorg! Dit ombuigen en veranderen vergt een heel andere bedrijfscultuur, een zorgcultuur die van iedereen die erbij betrokken is flexibiliteit en een inzet vraagt, wat maar op één doel is gericht: de patiënt.

Wat is goede zorg? Hoe worden optimale behandelrichtlijnen gerealiseerd? Hoe wordt het resultaat van behandelingen geregistreerd? Welke eisen worden aan zorgverleners gesteld? Wordt er gekozen voor verregaande specialisatie of moeten specialisten alleskunners blijven?

Oplossing

De oplossing ligt in een nieuw paradigma: focus, specialisatie en standaardisatie in het belang van de patiënt! Er zijn weinig beroepen waarin met mensenlevens wordt gewerkt, waarbij bij de uitoefening van het werk zo weinig gecontroleerd wordt als bij medisch specialisten. De cultuur van toezicht en controle, die in andere beroepsgroepen volkomen vanzelfsprekend is, ontbreekt echter onder medisch specialisten. Dat is gegroeid in de afgelopen decennia waarin de medicus door zijn patienten als halve tovernaar werd gezien. De dokter weet hoe het zit en weet hoe het moet, geen twijfel mogelijk! Een kruising tussen onze lieve Heer en Sinterklaas volgens één van de liedjes Annie M.G. Schmidt!

Hoe kan dit?

Het grootste deel van de zorg die door medisch specialisten wordt verleend is toch gestandaardiseerde zorg. Voor gestandaardiseerde zorg is door deskundigen vastgelegd welke de beste wijze van behandelen is. De beroepsgroep maakt een behandelstandaard en de medici zouden zich toch aan die standaard moeten houden, tenzij patiëntbelang aangeeft dat er gefundeerd afgeweken moet worden van de behanderlstandaard. Behandelen van patiënten volgens de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek.

De oplossing ligt in specialisatie en standaardisatie waarbij tegelijkertijd wordt de waarde voor de patiënt wordt verhoogd en geoptimaliseerd.

Hoe gaan we dat realiseren?

We maken de zorg beter door praktijkervaringen nauwkeurig te registreren, te delen en te verwerken in nieuwe behandelinzichten!

We moeten ergens een start maken. Laten we beginnen bij het standaardiseren van de zorg. Zoals bovenstaand beschreven, Het grootste deel van de zorg die door medisch specialisten wordt verleend is toch gestandaardiseerde zorg. Voor gestandaardiseerde zorg is door deskundigen toch vastgelegd welke de beste wijze van behandelen is. De beroepsgroep maakt een behandelstandaard en de medici zouden zich toch aan die standaard moeten houden, tenzij patiëntbelang aangeeft dat er gefundeerd afgeweken moet worden van de behandelstandaard.

Dat betekent;

– dat de focus alleen op de patiënt gericht is met flexibilioteit en inzet;
– dat de bedrijfscultuur hiervoor moet veranderen;
– dat de behandelprotocollen uitsluitend worden gebaseerd op de behandelrichtlijnen van de beroepsvereniging;
– dat het medisch handelen volgens dat behandelprotocol wordt uitgevoerd;
– dat er afspraken gemaakt moeten worden over het afwijken van het op de behandelrichtlijn gebaseerde protocol;
– dat de resultaten van ingrepen systematisch vastgelegd en gedeeld moeten worden;
– dat de veiligheid voor de patient altijd is gegarandeerd en wordt bewaakt.

bpo-axsys zet zich hier dagelijks ten volle voor in met passie, daadkracht, oplossingsgerichtheid, flexibiliteit en veel plezier!

Gebaseerd op het gedachtengoed van Prof. Dr. Cees Wittens.