bpo-axsys

Wkkgz proof tijdens hectiek en drukte door corona?

Doe de gratis Wkkgz compliance scan en ontdek het. Ik weet niet hoe jij het ervaart? Maar wanneer ik advies- en of compliance gesprekken heb met functionarissen uit de zorg – van bestuurders tot aan zorgassistenten -, dan lijkt het alsof het hartverwarmende en goedbedoelde applaus voor de corona-inzet slechts een bemoedigende hartverwarming was uit een ver verleden. De druk van alledag vraagt om focus en biedt weinig ruimte om beschouwend terug te kijken. En waar je als beleidsmaker de nodige uitdagingen had over de inzetbaarheid van medewerkers, middelen en materialen, is er een nieuwe uitdaging voor in de plaats gekomen; de financiën. Voor ziekenhuizen, klinieken en zbc’s lijkt er gelukkig een oplossing gevonden te zijn door de toezegging van zorgverzekeraars om financieel bij te springen. Meer dan de helft van de bij ZKN aangesloten behandelcentrums hebben inmiddels steun aangevraagd via de daarvoor opgezette continuïteitsregeling.

Ondanks deze uitdagende actualiteit is het van belang om aandacht te houden voor de kwaliteit van zorg. Daarom wil ik in deze column nog maar eens aandacht vragen voor Wkkgz. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Want door alle hectiek en druk is er niet altijd de aandacht die nodig is om de zorgkwaliteit te blijven toetsen.

Onlangs publiceerde jurist Brenda Frederiks een artikel waarin zij opwerpt dat zorginstellingen te weinig oog hebben gehad voor de positie van hun cliënten. Hiermee doelt zij vooral op de intramurale zorginstellingen voor ouderen en mensen met een beperking. Misschien niet direct te vergelijken met reguliere zorgverleners en dbc’s. Toch is de ‘reflex’ waarbij cliënt- en patiëntrechten zijn geparkeerd, een signaal dat de combinatie van druk, hectiek en onzekerheid kan leiden tot een verarming van zorgkwaliteit.

Nog even voor de goede orde. De Wkkgz hanteert strikte eisen voor zorginstellingen en zelfstandige zorgaanbieders. Daarbij is de wetgeving gebaseerd op vier criteria:

  1. Optimaal werken volgens een kwaliteitssysteem
  2. Klachtenontvangst en klachtenverwerking
  3. Leren, aanpassen en verbeteren na incidenten
  4. Algemene wettelijke verplichtingen

Ten onrechte wordt overigens vaak nog gedacht dat een wettelijk verplichte klachtenregeling gelijk staat aan Wkkgz. Dat is niet het geval. Een klachtenregeling is slechts één eis. Om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, dan is een klachtenregeling wel verplicht.

Ben je vandaag Wkkgz proof?

Kwaliteit is een momentopname. Wat gisteren en vandaag goed gaat, kan dus morgen fout gaan. Gelukkig helpen procedures en kwaliteitssystemen om aan de gewenste zorgkwaliteit te kunnen voldoen. Maar hoe weet je als organisatie of je op dit moment voldoet aan de eisen die Wkkgz aan je organisatie stelt? Het antwoord is eigenlijk verbluffend eenvoudig. Test het!

Doe de Wkkgz compliance scan.

Bpo axsys heeft een Wkkgz compliance scan samengesteld waarmee je aan de hand van een doeltreffende vragenlijst direct inzicht krijgt in de mate waarop je organisatie voldoet aan de actuele Wkkgz eisen.

Wil je meer weten over Wkkgz? Of heb je andere vragen over de organisatie-efficiency en kwaliteit van je organisatie? Neem vrijblijvend contact op met mij op of met één van onze adviseurs. afspraak@bpoaxsys.nl