Veiligheid ICT Zorg

Patiëntveiligheid in gevaar door slechte ICT-systemen.

Wat kunt u eraan doen? De Onderzoeksraad publiceerde onlangs een rapport over de Patientveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen. De uitkomsten zijn met recht zorgwekkend te noemen. Zo constateren zij dat de bewustwording van risico’s van ICT uitval niet zijn meegegroeid met de toegenomen afhankelijkheid van ICT. De Onderzoeksraad doet dan ook de stringente oproep om aandacht te hebben voor die risico’s en maatregelen te nemen om ICT-uitval te voorkomen.

Voor het leveren van adequate zorg zijn ziekenhuizen en klinieken steeds meer afhankelijk van digitale systemen. Een ontwikkeling die positief te noemen is omdat processen en procedures eenduidig en nauwgezet worden vastgelegd. Het verhoogt verder de efficiency en de kans op fouten wordt kleiner. Maar wat als de digitale systemen niet functioneren? Of niet toegankelijk zijn? Informatie en uitslagen worden dan weer met de hand vastgelegd en telefonisch doorgegeven. Vertragingen treden op en de kans op fouten wordt juist groter.

Bij bpo-axsys helpen we vele klinieken met de digitalisering van processen en procedures. We begrijpen het belang van ‘werkende ICT-systemen’ als geen ander. Naast de inrichting en implementatie van de digitalisering in een ‘Digitale Kliniek”, adviseren we ook over de wijze waarop je als kliniek bent voorbereid wanneer er sprake is van ICT-uitval.

We gebruiken daarvoor de onderstaande checklist:

  1. In inzichtelijk hoe de processen en procedures rondom patiëntveiligheid afhankelijk zijn van bestaande ICT-systemen?
  2. In welke frequentie worden ICT-systemen getest om te borgen dat zorgprocessen kunnen blijven functioneren? (ook wanneer uitval plaatsvindt?)
  3. Beschrijf welke schades kunnen optreden op het gebied van patiëntveiligheid bij uitval van delen of het gehele systeem.
  4. Beschrijf een noodplan (eventueel met andere zorgpartners) wanneer door ICT-uitval de gewenste patiëntveiligheid niet kan worden geboden.
  5. Overleg de status van deze checklist jaarlijks.

 

Heeft u vragen over de wijze waarop bpo-axsys u kan helpen met een veilige digitalisering van uw kliniek? Vraag ernaar bij onze experts. afspraak@bpo-axsys.nl