Creëer meer 'waarde' voor uw patiënt of cliënt...
Behaal het ZKN keurmerk, HKZ of ISO9001 & VMS certificaat binnen 4 - 6 maanden!
Ontdek hoe?
Home » Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Onze programma's voor gezondheidszorg

1
Het ZKN-keurmerk staat voor hoge kwaliteit; een duidelijk herkenbaar teken waar patiënten op selecteren.
2
In de ISO9001 & NEN8009 staat uw patiënt de veiligheid van uw patiënt en haar behoeften en verwachtingen, centraal.
3
HKZ
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.
4
Het snel ter beschikking hebben van protocollen, procedures en werkinstructies draagt zorg voor het daadwerkelijk werken met en overeenkomstig deze documenten.
5
Het snel ter beschikking hebben van protocollen, procedures en werkinstructies binnen de Tandartspraktijk draagt zorg voor het daadwerkelijk werken met en overeenkomstig deze documenten.
6
Het snel ter beschikking hebben van protocollen, procedures en werkinstructies binnen de Thuiszorg draagt zorg voor het daadwerkelijk werken met en overeenkomstig deze documenten. Digitaal Thuis is ook op een iPad of iPhone te raadplegen.
7
Iedere zorgaanbieder krijgt te maken met de naleving van wet- en regelgeving en wordt daarop door IGJ gecontroleerd.
8
JCI
JCI is van oorsprong een Amerikaanse non-profitorganisatie die al meer dan 20.000 ziekenhuizen en andere zorginstellingen geaccrediteerd heeft.
9
Maak kennis met de bpo-axsys compliance-scan Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door een 20-tal vragen te beantwoorden
10
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg schrijft o.a. voor dat de kwaliteit van de zorg systematisch bewaakt, beheerst en verbetert dient te worden.
11
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat zorginstellingen een Functionaris Gegevensbescherming moeten hebben.
12
Iedere zorginstelling moet voldoen aan de eisen van de AVG en de NEN 7510 voor de zorg.
13
Privacy speelt een grote rol in het dagelijks handelen van commerciële en niet-commerciële organisaties.
15
Je hebt niets aan een kwaliteits- managementsysteem wanneer je niet met vaste regelmaat toetst of het systeem nog doeltreffend is.
16
Deze training is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het verrichten van prospectieve risico inventarisaties
17
Uit recent onderzoek ik gebleken dat veel bestuurders van zorgorganisaties niet goed weten in hoeverre de zorgorganisatie die ze besturen voldoet aan wet- en regelgeving. Hoe is het gesteld met de compliance binnen uw zorgorganisatie?

Nieuws

ZKN is verheugd dat bpo-axsys ook de komende twee jaar sponsor is van ZKN. Klinieken kunnen bij bpo-axsys terecht voor het vergroten van de patiëntveiligheid, de kwaliteit van zorg verbeteren, en faalkosten verminderen. Structuur en standaardisatie zijn nodig om de...
Complimenten van IGJ.

Samen

- Dr. Jim Wikler -
[Dermatologg]
Lees klantcase

© Copyright bpo-axsys 2020