Digitale Kliniek

Digitale Kliniek biedt u de mogelijkheid uw kwaliteits- en veiligheidssysteem op een veilige wijze in de Microsoft365 Cloud te gebruiken en te beheren. Digitale Kliniek creëert een digitale omgeving voor uw procedures, protocollen, werkinstructies, formulieren. patiëntinformatie, documenten en al uw registraties.

Digitale Kliniek is door bpo-axsys ontwikkeld op het Microsoft365 platform van Microsoft. Onze 25-jarige ervaring met managementsystemen heeft geleid tot deze ontwikkeling waar elke zorginstelling op eenvoudige wijze haar kwaliteits- en veiligheidssysteem mee kan borgen. De filosofie achter digitale kliniek is het proces om de patiënt ‘beter’ te maken zo te faciliteren dat medewerkers alles snel en adequaat kunnen vinden wat nodig is om de patië​nt optimaal van dienst te kunnen zijn. Digitale Kliniek wordt op uw proces aangepast, uw eigen logo wordt geplaatst, zodat u en uw medewerkers graag met Digitale Kliniek werken.

Recent is de module digitaal melden is geïntroduceerd, MELDEN PRO. Melden Pro heeft als voordeel dat er vanuit meldingen taken gemaakt kunnen worden of dat de melding direct in het verbeterregister opgenomen kan worden. Het verbeterregister is een nieuwe module in Digitale Kliniek. Met behulp van het verbeterregister kunnen de verbeteringen binnen de kliniek aantoonbaar vorm worden gegeven binnen de PDCA-cyclus.

In de laatste versie van Digitale Kliniek is geïntroduceerd dat alle documenten als pdf worden gepubliceerd. We hebben dit gedaan omdat dit mogelijk maakt dat de metadata die bij het document hoort in een voetregel op het document wordt geplaatst.

Voor de opdrachtgevers van bpo-axsys die in het verleden een versie van Digitale Kliniek hebben aangeschaft is er een upgrade mogelijkheid. Vraag nu uw offerte aan, zodat u snel aan de slag kan met de nieuwe versie.

Om Digitale Kliniek, uw kwaliteit- en veiligheidssysteem, blijvend perfect te laten werken, introduceren wij het Digitale Kliniek onderhoudscontract. Voor € 99,50 excl. BTW per maand bent u zeker van de juiste werking van Digitale Kliniek. Neem contact met ons op voor een offerte voor het onderhoudscontract.

De versie van Digitale Kliniek die werkt met gepubliceerde PDF documenten vereist een extra licentie voor het samenstellen van de PDF documenten. De kosten hiervoor bedragen € 15,00 excl. BTW per maand. Neem contact met ons op voor de PDF licentie voor Digitale Kliniek. 

Gegarandeerd tevreden! Dat is onze belofte aan u. Als u niet tevreden bent over Digitale Kliniek, krijgt u uw geld terug! Digitale Kliniek wordt dan gewoon weer gedeinstalleerd.Deze garantie is geldig tot en met 2 maanden na oplevering van Digitale Kliniek.

Datasheet

ACTIE – DIGITALE KLINIEK:
Digitale kliniek compleet met de modules
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst
– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Verbeterregister PDCA
Nu voor de actieprijs van € 6.995,00 (€ 1.000,00 korting).
Deze vaste prijs is geldig voor 1 medisch vakgebied of specialisme.

Onderhoudscontract € 99,50 per maand.
PDF licentie € 15,00 per maand.

De prijzen zijn excl. BTW

€ 6.995,00 actieprijs