Hulp bij Wtza nodig?

Per 1 januari 2022 is de nieuwe wet Wtza, Wet toetreding zorgaanbieders, in werking gestreden. Deze wet vervangt de Wtzi, Wet toelating zorgaanbieders.

Verzekerde zorg

In het geval uw kliniek verzekerd zorg verricht, wordt de reeds bestaande Wtzi toelating automatisch omgezet naar een Wtza melding of vergunning. Buiten het feit dat u aan de eisen van de nieuwe wet dient te voldoen hoeft u verder niets te doen.

Onverzekerde zorg

In het geval uw kliniek geen verzekerde zorg verricht dient u zich voor 1 juni 2022 te melden of dient u een vergunning aan te vragen inzake de Wtza.

Startende zorgaanbieder

Indien u een startende kliniek bent dient u zich te melden of een vergunning aan te vragen. Daarnaast dient u 3 maanden voordat u de zorg gaat starten dit te melden bij IGJ. Vanzelfsprekend dient u op dat moment te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving!

Er is veel onduidelijkheid en verwarring. bpo-axsys zorgadviseurs kan u behulpzaam zijn met heldere en duidelijke adviezen rondom de melding of vergunningsaanvraag inzake de Wtza.

Datasheet

Wij zijn u graag behulpzaam bij de Wtza aanvraag van uw kliniek.