JCI

Met de JCI Efficiency module profiteert uw kliniek van een wereldwijd bewezen en door WHO geaccrediteerde module. Door invoering van deze JCI Efficiency module verbetert u zowel de veiligheid, de kwaliteit én de efficiency van uw kliniek.

bpo-axsys begeleidt klinieken en ziekenhuizen bij het behalen van JCI-certificaat. Onze pragmatische aanpak draagt zorg voor korte, heldere en duidelijke procedures, protocollen en werkinstructies waarmee uw medewerkers de zorg voor uw patienten uitvoeren. Geen overbodige onzin maar strak en doelgericht op de JCI certificering af. Tevens draagt dit zorg voor een doorlooptijd van ongeveer 5 tot 6 maanden. Hierna kan er worden gecertificeerd door JCI.
Het resultaat is een managementsysteem waarin alles is geborgd  wat door JCI wordt gevraagd. De managementsystemen die wij bouwen en implementeren zijn vanzelfsprekend digitaal. Wij maken hiervoor gebruik van Digitale Kliniek.

Gegarandeerd gecertificeerd, is onze belofte aan u. Wij garanderen de oplevering van een JCI managementsysteem waarmee u probleemloos gecertificeerd kan worden. Het spreekt voor zich dat we het JCI managementsysteem samen bouwen en implementeren, om tot het gewenste resultaat te komen.

Op basis van één intakegesprek kunnen we een offerte uitwerken op basis van een vaste prijs, inclusief de garantie. Deze vaste prijs is met name afhankelijk van het vakgebied en/of het aantal medisch specialismen wat u uitoefent binnen uw kliniek. Ook het aantal te certificeren vestigingen kan van invloed zijn. De genoemde prijs is ecxlusief de kosten voor de licenties van Office365 van Microsoft en ook exclusief de kosten van de certificering.

Als u het opzetten en implementeren van het JCI-managementsysteen in Digitale Kliniek combineert met een 2-jarig onderhoudscontract op het JCI-managementsysteen, factureren wij de totale kosten over een periode van 28 maanden.

Dit heeft tot gevolg dat u de kosten kan spreiden en maandelijks een klein bedrag betaalt…..

​Opzetten en implementeren JCI-managementsysteem:  € 15.500,–
Inclusief Digitale Kliniek, compleet met de modules;
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst
– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Digitaal verbeterregister PDCA

Onderhoud op het JCI-managementsysteem, 1e jaar:  €​   5.000,–
Onderhoud op het JCI-managementsysteem, 2e jaar:  €   5.000,–
(onderhoud zoals onder het programma onderhoud beschreven)

Facturatie in 28 termijnen, per termijn (maand) excl.BTW: € 910,71

Datasheet
– Duur: 5 tot 6 maanden
– Inclusief Digitale Kliniek
– Voor 1 medisch specialisme
– Exclusief kosten voor certificering

– De prijs is excl. BTW

In 28 maandelijkse termijnen te betalen! Kijk onder begroting voor een rekenvoorbeeld.

De prijs is excl. BTW

€ 15.500,00