NEN8009 Patiëntveiligheid

Een praktisch en doordachte module waarmee u als Kliniek (ZBC), binnen 6 maanden, het NEN8009 certificaat voor patiëntveiligheid behaald.

Patiëntveiligheid is het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen en/of door tekortkoming van het zorgsysteem. (Wagner en Van der Wal, 2005)

Het NEN8009 veiligheidsmanagementsysteem is een onderdeel van het algehele managementsysteem van een Kliniek en heeft als doel de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Uiteindelijk moet hierdoor het aantal vermijdbare fouten zoveel mogelijk worden verminderd en zo mogelijk tot nul worden gereduceerd.

bpo-axsys zorgadviseurs begeleidt klinieken bij het behalen van het NEN8009 certificaat Patiëntveiligheid. Onze pragmatische en beproefde aanpak draagt zorg voor korte, heldere en duidelijke procedures, protocollen en werkinstructies waarmee uw medewerkers de zorg voor uw patiënten uitvoeren. Tevens draagt dit zorg voor een doorlooptijd van ongeveer 4 tot 6 maanden. Hierna kan er worden gecertificeerd door KIWA.

Het resultaat is een managementsysteem waarin alles is geborgd  op het gebied van de veiligheid voor uw patiënten. De managementsystemen die wij bouwen en implementeren zijn vanzelfsprekend digitaal. Wij maken hiervoor gebruik van Digitale Kliniek.

Datasheet

NEN8009 Patiëntveiligheid managementsysteem
Digitale kliniek compleet met de modules
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst
– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Verbeterregister PDCA
Onderhoudscontract € 99,50 per maand.
PDF licentie € 15,00 per maand.

De prijzen zijn excl. BTW

€ 10.999,00
Menu