NEN8009 Patiëntveiligheid

Een praktisch en doordachte module waarmee u als Kliniek (ZBC), binnen 6 maanden, het NEN8009 certificaat voor patiëntveiligheid behaald.

Patiëntveiligheid is het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de patiënt toegebrachte schade die is ontstaan door het niet volgens de professionele standaard handelen en/of door tekortkoming van het zorgsysteem. (Wagner en Van der Wal, 2005)

Het NEN8009 veiligheidsmanagementsysteem is een onderdeel van het algehele managementsysteem van een Kliniek en heeft als doel de patiëntveiligheid en daarmee de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Uiteindelijk moet hierdoor het aantal vermijdbare fouten zoveel mogelijk worden verminderd en zo mogelijk tot nul worden gereduceerd.

bpo-axsys zorgadviseurs begeleidt klinieken bij het behalen van het NEN8009 certificaat Patiëntveiligheid. Onze pragmatische en beproefde aanpak draagt zorg voor korte, heldere en duidelijke procedures, protocollen en werkinstructies waarmee uw medewerkers de zorg voor uw patiënten uitvoeren. Tevens draagt dit zorg voor een doorlooptijd van ongeveer 4 tot 6 maanden. Hierna kan er worden gecertificeerd door KIWA.

Het resultaat is een managementsysteem waarin alles is geborgd  op het gebied van de veiligheid voor uw patiënten. De managementsystemen die wij bouwen en implementeren zijn vanzelfsprekend digitaal. Wij maken hiervoor gebruik van Digitale Kliniek.

Gegarandeerd gecertificeerd, is onze belofte aan u. Wij garanderen de oplevering van een NEN8009 Patiëntveiligheid managementsysteem waarmee u probleemloos gecertificeerd kan worden. Het spreekt voor zich dat we het NEN8009 managementsysteem samen bouwen en implementeren, om tot het gewenste resultaat te komen.

Op basis van één intakegesprek kunnen we een offerte uitwerken op basis van een vaste prijs, inclusief de garantie. Deze vaste prijs is met name afhankelijk van het vakgebied en/of het aantal medisch specialismen wat u uitoefent binnen uw kliniek. Ook het aantal te certificeren vestigingen kan van invloed zijn. De genoemde prijs is exlusief de kosten voor de licenties van Office365 van Microsoft en ook exclusief de kosten van de certificering.

Als u het opzetten en implementeren van het NEN8009 Patiëntveiligheid managementsysteem in Digitale Kliniek combineert met een 2-jarig onderhoudscontract op het NEN8009 managementsysteem, factureren wij de totale kosten over een periode van 28 maanden.

Dit heeft tot gevolg dat u de kosten kan spreiden en maandelijks een klein bedrag betaalt…..

Opzetten en implementeren NEN8009 Patiëntveiligheid managementsysteem:  € 10.999,–

  • Inclusief 3 extra modules: digitaal melden, digitale registraties en digitaal verbeterregister PDCA
  • Onderhoud op het ZKN-managementsysteem, 1e jaar:  €​   4.000,–
  • onderhoud zoals onder het programma onderhoud beschreven.
  • Onderhoud op het ZKN-managementsysteem, 2e jaar:  €   4.000,–

Facturatie in 28 termijnen, per termijn (maand) excl.BTW:   € 678,54

Datasheet

NEN8009 Patiëntveiligheid managementsysteem
Digitale kliniek compleet met de modules
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst
– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Verbeterregister PDCA
Onderhoudscontract € 99,50 per maand.
PDF licentie € 15,00 per maand.

De prijzen zijn excl. BTW

€ 10.999,00