Privacywetgeving

De  Privacy wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de wet AVG heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. Privacyrechten zijn met de AVG versterkt en uitgebreid. Patiënten en cliënten hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij hebben meer zeggenschap over hun gegevens en wat klinieken daar mee doen. Je Patiënt of cliënt kan bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of verleende toestemming intrekken. De AVG geeft aan dat een zorginstelling een Functionaris Gegevensbescherming moet hebben vanwege het feit dat de orginstellng bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens van patiënten en/of cliënten) opslaat.

Indien u ons inschakelt om ook behulpzaam zijn bij het opstellen van alle procedures en formulieren die nodig zijn om privacy te borgen binnen uw kliniek en u en uw medewerkers te trainen op het gebied van de AVG, is de FG voor het eerste jaar gratis!  Bekijk hiervoor de module AVG.

Datasheet

Nu eerste jaar FG – GRATIS

Ter beschikking stelling van de FG:
prijs exclusief BTW en inclusief 3 uur te besteden als FG.

€ 1.000,00 per jaar

Privacy is een van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen periode. En dat geldt zeker voor privacy binnen de zorgsector, waar het verzamelen, het verwerken en het delen van persoonsgegevens onlosmakelijk zijn verbonden aan de diensten die in de sector worden verleend. Zonder persoonlijke informatie is het immers onmogelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de regelgeving op het gebied van privacy aangescherpt. En dat maakt het er niet makkelijker op. Want welke regels gelden nu precies voor het verzamelen, verwerken en het delen van persoonsgegevens binnen de zorgsector? Klinieken en ziekenhuizen verwerken bijzondere persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat de zorginstelling dan een Functionaris Gegevensbescherming moet hebben. (FG) bpo-axsys zorgadviseurs kan voor u de FG functie invullen. Daarnaast kan bpo-axsys zorgadviseurs u ook behulpzaam zijn bij het opstellen van alle procedures en formulieren die nodig zijn om privacy te borgen binnen uw kliniek. Ook kunnen wij u en uw medewerkers traininen op het gebied van AVG, FG en privacy binnen uw kliniek.

De kosten voor de Functionaris Gegevensbescherming bedragen € 1.000,00 excl. BTW per jaar. U kunt dan gebruik maken van de Functionaris Gegevensbescherming waarbij de eerste 3 uur als FG zijn inbegrepen. Buiten deze 3 uur bedragen de kosten  € 135,00 per uur excl. BTW.

Indien u ons inschakelt om ook behulpzaam zijn bij het opstellen van alle procedures en formulieren die nodig zijn om privacy te borgen binnen uw kliniek en u en uw medewerkers te trainen op het gebied van de AVG, is de FG voor het eerste jaar gratis!