Training interne audit voor zorgmedewerkers

Zorginstellingen kunnen met behulp van interne audits checken of hun (gecertificeerde) managementsysteem aan de gesteld eisen voldoet. Het goed uitvoeren van een interne audit is voor de meeste mensen geen dagelijks werk. Kennis over het uitvoeren van een interne audit, de toepassing daarvan in de praktijk én het trainen van auditvaardigheden is onmisbaar voor een interne auditor.

Door onze brede ervaring met het opzetten en onderhouden van Kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen kunnen de adviseurs van bpo-axsys zorgadviseurs uw medewerkers trainen in het uitvoeren van interne audit.

De training Interne Audit is geschikt voor alle zorgmedewerkers binnen uw zorginstelling. De training is bedoeld voor mensen die binnen uw organisatie audits (gaan) uitvoeren of betrokken zijn bij de opzet van auditprocedures en/of de organisatie ervan. Tijdens de training wordt de basis gelegd voor een goede voorbereiding, uitvoering en rapportage van een interne audit. Deze training biedt beginnende auditoren een stevige basis voor het uitvoeren van interne audits. Na deze training kunnen de deelnemers aan de training zelf audits voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen.

Gegarandeerd tevreden is onze belofte aan u!

Op basis van één intakegesprek kunnen we een offerte uitwerken voor de training interne audit voor zorgmedewerkers.

Minimum aantal deelnemers: 10

Kosten per deelnemer bij deelname van 10 zorgmedewerkers;

€ 250,00 per deelnemer

Elke deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Datasheet

Training Interne audit voor zorgmedewerkers.

Inclusief certificaat van deelname
Aantal deelnemers: 10
Duur: 4 uur

Prijzen excl. BTW.

€ 250,00 per deelnemer