Zorg op de juiste plaats

Het Integraal Zorgakkoord – Zorg op de Juiste Plaats is een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten, patiëntenorganisaties en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg. Dit akkoord is opgezet met als doel de zorg te transformeren door de focus te leggen op het bieden van zorg op de meest geschikte plaats, op het juiste moment, en door de juiste zorgverlener. Het streven is om de gezondheidszorg efficiënter, patiëntgerichter en duurzamer te maken.

De Voordelen van Zorg op de Juiste Plaats

Persoonlijke Zorgervaring

Door zorg te bieden op de juiste plaats, krijgen patiënten de juiste zorg op basis van hun individuele behoeften. Dit leidt tot een meer persoonlijke en op maat gemaakte zorgervaring, wat essentieel is voor het bevorderen van het herstel en het welzijn van de patiënten.

Efficiëntie en Kostenbesparing

Het optimaliseren van de zorgprocessen en het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames of behandelingen kunnen de totale kosten van de gezondheidszorg verlagen. Dit zorgt ervoor dat de beschikbare middelen effectiever worden ingezet en dat de gezondheidszorg duurzaam blijft voor de toekomst.

Samenwerking tussen Zorginstellingen

Dit akkoord bevordert samenwerking tussen verschillende zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken. Dit leidt tot verlaging van de wachtlijsten waardoor patiënten sneller zorg kunnen ontvangen. Laag complexe en planbare zorg kan prima in klinieken plaatsvinden onder voorwaarde dat de kwaliteit en patiëntveiligheid op hetzelfde niveau ligt als in het ziekenhuis, door bijvoorbeeld een ZKN-Keurmerk certificering.

Wat kan bpo-axsys zorgadviseurs voor u betekenen?

Op basis van onze ruime ervaring binnen de ziekenhuizen én binnen de klinieken in Nederland  kunnen wij u behulpzaam zijn als intermediair tussen het ziekenhuis en uw kliniek. Onze unieke kennis en ervaring draagt ertoe bij dat de uitbesteding van zorg vanuit het ziekenhuis naar uw kliniek op de juiste wijze wordt begeleid zodat naast een tevreden patiënt, omdat deze snelle en adequate zorg krijgt aangeboden, ook het ziekenhuis een tevreden opdrachtgever is die de planbare zorg graag bij jouw kliniek uitbesteed….

Neem contact met ons op om de mogelijkheden van onze samenwerking te bespreken!

Datasheet

Wil je weten wat wij van bpo-axsys zorgadviseurs voor je kunnen betekenen bij Zorg op de juiste plaats, neem dat nu contact met ons op. Samen bespreken we de mogelijkheden…