Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)

Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)? Zo maak je er een effectief proces van

Mensen maken fouten, hoe voorkom je dit? Veilige zorg voor patiënten is een belangrijk thema. Wat kunt u samen met uw team doen om veiligheidsrisico’s te vermijden?

Als verantwoordelijk bestuurder of leidinggevende in de zorg weet u dat patiënt- en medewerkersveiligheid op een goede manier geborgd dient te zijn in uw organisatie. Toch leert de praktijk dat de aandacht nog wel eens verslapt. Niet wenselijk en niet aanvaardbaar. Daar zult u het mee eens zijn.

Als ervaren zorgadviseurs op het gebied van compliance, kwaliteit en veiligheid hebben wij het streven om u als zorgbestuurder bij te staan in de processen die u kunt toepassen om uw zorgorganisatie kwaliteits’proof’ te houden. Eén van de manieren waarop we dat doen? Door het delen van onze kennis en inzichten middels artikelen en nieuwsbrieven. Deze keer vragen we uw aandacht voor Prospectieve Risico-Inventarisatie.

Prospectief risicomanagement behoort tot de vijf elementen die passen in een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. De elementen? Beleid, cultuur, retrospectief risicomanagement, prospectief risicomanagement en verbetering.

Terwijl retrospectief risicomanagement zich toelegt op de analyse van fouten en incidenten, gaat het bij prospectief risicomanagement op voorkoming van mogelijke fouten. De kernvraag is daarbij altijd, wat kan er misgaan? Een optimaal werkend prospectief risicomanagement traject kan natuurlijk niet zonder een goede analyse van wat (bijna) fout ging. In de praktijk is er daarom een sterke link tussen retrospectief- en prospectief risicomanagement.

Prospectieve risico-inventarisatie doorloopt een aantal logische en volgordelijke stappen.

  1. De keuze van het risico-proces – Er zijn vele processen die een mogelijke risico-impact hebben op patiënten. Het is van belang om een duidelijk afgebakend proces te kiezen en daarbij input te vragen van alle betrokken functiegroepen binnen uw organisatie.
  2. Samenstellen van PRI-team – Het is dus van belang dat u mensen betrekt vanuit alle disciplines die betrokken zijn in het geselecteerde proces.
  3. Het in kaart brengen van het proces – Het vraagt om een goed inzicht om alle facetten van het risico-proces in beeld te brengen. Zo zijn er tal van incidenten te bedenken die meerdere oorzaken kennen.
  4. Uitvoeren van risico-analyse – Het PRI-team zal in deze fase alle mogelijke incidenten in kaart brengen. Ook factoren die een impact hebben op de kwaliteit en zorgvuldigheid van het proces zelf, dienen opgetekend te worden.
  5. Vaststellen van verbeteracties – Als alle risico-factoren zijn benoemd, is het mogelijk om een zorgvuldig verbeteringsplan op te zetten.
  6. Evaluatie en rapportage – Het is natuurlijk van belang dat de verbeteracties helder en begrijpelijk worden vastgelegd.

Het daadwerkelijk opstarten en uitvoeren van een prospectieve risico-inventarisatie is niet altijd gemakkelijk. Daarom stimuleren we zorgorganisaties om een training te laten volgen voor diegenen die mogelijk te maken krijgen met een PRI.

Ook bij bpo-axsys bieden we een prospectieve risico-inventarisatietraining aan. Dat doen we aan de hand van een bewezen methodiek waarmee je als team direct aan de slag kunt.

Klik hier voor meer informatie.