Klantcases

Complimenten van Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ)

De Wikler klinieken zijn gespecialiseerd op het gebied van dermatologie (huidziekten). De patiënt staat bij ons altijd centraal. Daarom vinden wij het belangrijk om kwalitatief de beste zorg op een persoonlijke en prettige manier te bieden.

Wij hebben korte wachttijden en hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wij werken met een klein team met persoonlijke aandacht voor de ‘mens’. Onze praktijken zijn toegankelijk en de vestigingen zijn allemaal in woonbuurten geïntegreerd en goed bereikbaar.
Wij bieden de gehele breedte van (vergoede) dermatologische zorg aan. Behandelingen van chronische huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis, behandeling van huidkanker, spataderen of open benen (ulcus cruris), maar ook voor een algemene huidchecks en moedervlekcontroles kunnen patiënten bij ons terecht.

‘Onze dermatologie kliniek voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en draagt het ZKN Keurmerk. Samen met de adviseurs van bpo-axsys zorgadviseurs hebben wij ons kwaliteits- en veiligheidssysteem gebouwd en geimplementeerd in Digitale kliniek op Microsoft365. Elke medewerker kan dit managementsyteem gemakkelijk raadplegen en gebruiken’, zegt Wikler.

Dit is ook gebleken tijdens een inspectiebezoek van IGJ. We kregen de complimenten van de inspectiers van IGJ! ‘Een zo compleet managementsysteem komen ze niet zo vaak tegen’ aldus Wikler.

Drs. Jim R. Wikler
Dermatoloog

Kliniek Rijk van Nijmegen vertrouwt op bpo-axsys voor certificering

Kliniek Rijk van Nijmegen is een gloednieuw OK (operatiekamer) complex van maar liefst 300 vierkante meter. Het moderne complex, gelegen in het lommerrijke Dekkerswald bij Nijmegen, biedt plek aan twee moderne operatiekamers, een recoveryruimte, een zelfstandige behandelkamer en ruimtes voor facilitaire zaken. Het complex is gecertificeerd met de hoogste klasse 1. Op dit moment wordt het OK complex voornamelijk gebruikt door hoofdgebruiker Kliniek Heyendaal voor zowel cosmetische chirurgie als algemeen chirurgische ingrepen.

Directeur William Bettonviel, betrokken bij zowel Kliniek Rijk van Nijmegen als Kliniek Heyendaal, vertelt; “wij huurden vaak de OK faciliteiten bij het RadboudUMC”. “Met de toenemende vraag naar OK faciliteiten kwamen we steeds vaker in het nauw”. “Uiteindelijk hebben we besloten om zelf een nieuw OK complex te bouwen”, aldus Bettonviel.

“Het bouwproces is perfect verlopen dankzij de kennis en inzet van ervaren bouw- en installatiebedrijven”. “We hebben bewust gekozen voor de hoogste Klasse 1”.

Toen we te maken kregen met processen, procedures en protocollen voor kwaliteitscertificering van onze zorgdienstverlening, hebben we eveneens gezocht naar een partij met een sterke reputatie en een bewezen ervaring”, zo vertelt Bettonviel.

“Via relaties zijn we terechtgekomen bij bpo-axsys. Naast de ‘klik’ was het direct duidelijk dat bpo-axsys ons op prettige wijze ontzorgde voor dit toch wel complexe stuk van regelgeving”. “Naar mijn overtuiging is dat vooral te danken aan de pragmatische instelling en het luisterend oor van adviseur Jan Albracht en zijn grote ervaring met dergelijke processen voor klinieken als de onze”, zegt Bettonviel.

“Tijdens het certificeringstraject hebben we vooral gemerkt dat er op elk moment adequaat werd opgetreden. Een belangrijk element is daarbij de heldere communicatie en terugkoppeling. Ik durf dan ook best te zeggen dat wij zeer tevreden zijn met de aanpak, de uitvoering en de terugkoppeling tijdens het gehele traject van certificering”, vertelt een overtuigende William Bettonviel.

William Bettonviel
Directeur Kliniek Rijk van Nijmegen

bpo axsys begeleidt Slaapapneu Service bij ISO9001:2015 certificering.

Slaapapneu Service heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met klachten van slapeloosheid (insomnie) en een verstoorde ademhaling tijdens de slaap (slaapapneu). Dankzij uitgebreid onderzoek en een relevante ervaring zijn de specialisten van Slaapapneu Service in staat om patiënten op effectieve wijze te diagnostiseren en te behandelen.

De resultaatgerichte behandeling heeft geleid tot een grote instroom van patiënten. Om de toenemende patiëntentoestroom te bedienen, zijn inmiddels behandelcentra geopend op 8 verschillende locaties.

Enige tijd geleden is door de directie van Slaapapneu Service besloten om haar kwaliteit te borgen middels een ISO9001:2015 certificering. In aanloop naar dit traject is besloten om in zee te gaan met bpo axsys. Maud Verhelst, directeur van Slaapapneu Service, zegt hierover dit besluit genomen te hebben op basis van referenties en positieve verhalen van directies van andere zelfstandige klinieken.

‘We hebben gemerkt dat Jan Albracht van bpo axsys een zeer ervaren expert is die op praktische en realistische wijze het traject met ons heeft opgepakt’, aldus Verhelst.

‘Zonder afbreuk te doen aan het proces, heeft hij telkens voldoende tijd genomen om ons letterlijk ‘mee te nemen’ in het hele proces’. ‘Hierdoor is er telkens voldoende draagvlak en begrip geweest om actief mee te werken in de benodigde processen’, zegt Verhelst.

‘Eén van de grotere uitdagingen was de implementatie van een digitale kliniek’. ‘Hierin is uiteindelijk alles vastgelegd, van protocollen en procedures tot en met werkinstructies’. ‘Ook hierbij is een helder stappenplan gevolgd dat onze organisatie prima heeft kunnen volgen’. ‘Het is prettig om met een professionele partner als bpo axsys een dergelijk traject te hebben kunnen afleggen’. ‘Een groot aandeel hierin is de oprechte betrokkenheid van Jan Albracht zelf’. “Bovendien geeft het een gerust gevoel dat Jan Albracht ook de nazorg blijft doen voor onze instelling”, zo besluit Verhelst.

Maud Verhelst
Directeur Slaapapneu Service
bpo-axsys begeleidt Ruysdael Clinics naar ZKN keurmerk

Ruysdael Clinics heeft een vooraanstaande positie als gespecialiseerd behandelcentrum voor aandoeningen aan stem- en stembanden en slaapgerelateerde stoornissen. Daarnaast wordt hulp geboden aan mensen die last hebben van slikstoornissen en oorsuizen. Ruysdael Clinics biedt haar expertise en diensten aan vanuit een drietal vestigingen in Amsterdam, Hilversum en Den Haag. Naast de deskundigheid en expertise van de aangesloten specialisten, hecht Ruysdael Clinics grote waarde aan de kwaliteitsbewaking van haar behandelingen. Niet voor niets is Ruysdael Clinics aangesloten bij, en ZKN-keurmerk gecertificeerd.

bpo-axsys zorgadviseurs heeft een actieve rol gespeeld bij verwerving van het ZKN keurmerk. dr. Marcel Copper, hoofd-hals chirurg, Somnoloog van Ruysdael Clinics vertelt erover;

“Onze kliniek heeft altijd veel aandacht besteed aan de inhoudelijke kwaliteit van de zorg. Daarbij hebben we erop toegezien dat we de allerbeste medische experts in huis haalden”, zo vertelt Copper. “Op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg was onze medische expertise niet toereikend. Toen we hoorden van bpo-axsys, hebben we hen gevraagd voor advies. Een keuze waarvan we geen spijt hebben”, aldus Copper. “Het was al direct duidelijk dat adviseur Jan Albracht erg goed op de hoogte is van de praktijk binnen een kliniek als de onze. Zijn betrokkenheid, ook in het aanloopproces naar certificering, hebben wij als zeer prettig ervaren.”

“Het contact was altijd laagdrempelig en de reactiesnelheid hoog. Dat maakt samenwerking in een dergelijk proces heel prettig”, besluit Marcel Copper.

dr. Marcel Copper
Hoofd-hals chirurg, Somnoloog

‘Digitale Kliniek van bpo-axsys zorgadviseurs bracht ons naar het niveau dat we zochten.’

Het Oogheelkundig Medisch Centrum (OMC) Zaandam is sinds de zomer van 2021 van start gegaan met Digitale Kliniek van bpo-axsys zorgadviseurs.
Binnen enkele maanden was de gehele organisatie getraind en alle benodigde documenten overgezet en geoptimaliseerd voor dagelijks gebruik en voor audit tijdens hun keurmerk certificering in december 2021.

Jan Albracht van bpo-axsys zorgadviseurs zegt daarover: “Een nieuwe digitale omgeving is in veel gevallen even wennen, maar wij streven altijd naar een soepele overgang. Bij het OMC in Zaandam ging dit zo voortvarend dat we onze nieuwe functionaliteit hebben kunnen uitproberen. Per keurmerk (ZKN, IGJ, ISO, NEN etc.) is het nu mogelijk om documenten te koppelen aan een artikel van een specifiek keurmerk. We hebben samen elk document doorlopen, geoptimaliseerd waar nodig, en gekoppeld aan een keurmerk artikel. Hierdoor konden we nog efficiënter de ZKN-Keurmerk certificering garanderen.”

Niels Antonis, operationeel manager bij OMC Zaandam vertelt: “Wij waren op zoek naar een goed kwaliteits- en veiligheid management systeem (VMS) om onze protocollen, procedures, werkinstructies, formulieren en beleidsstukken te structureren en helder in kaart te brengen. Digitale Kliniek was voor ons een ideale oplossing die alles in zich had. De overgang van het oude systeem naar Digitale Kliniek verliep erg soepel. Een training voor alle medewerkers, extra informatie en persoonlijke begeleiding voor de collega’s die het systeem beheren en professionele begeleiding voor en tijdens de ZKN-Keurmerk audit. Mede dankzij de inzet van de adviseurs van bpo-axsys heeft het OMC Zaandam het ZKN certificaat dit jaar behaald zonder tekortkomingen. Ik zou Digitale Kliniek en bpo-axsys zorgadviseurs zeker aanbevelen.”

Dokter Zaal, medisch directeur bij OMC Zaandam zegt: “ik ben oogarts, geen ICT-er, maar ik kon vrij snel overweg met het nieuwe systeem. Digitale Kliniek geeft me een goed overzicht in onder andere de meldingen die gedaan worden in onze zorginstelling. Het systeem neemt werk voor je uit handen. Als je bijvoorbeeld stap voor stap het meldingen formulier in vult, en dit wordt opgevolgd door degene die verantwoordelijk is, heb je meteen aan de vereiste DPCA cyclus voldaan. Erg praktisch en ik kan me concentreren op het leveren van goede zorg. Wij hebben onze adviseurs wel gevonden”

Niels Antonis
Operationeel Manager