Publicatieplicht Kwaliteitskader!

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is opgesteld om duidelijkheid te geven over de wijze waarop zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd dient te zijn. Het doel is helder: cliënten de zekerheid bieden van veilige en kwalitatieve cosmetische zorg in Nederland. Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op 12 november 2019 opgenomen in het Register. Elke cosmetische kliniek is verplicht om zich te houden aan de eisen die zijn gesteld in het Kwaliteitskader.

Vanwege corona is al eerder uitstel verleend voor de implementatiedata. De stuurgroep (waarin NVH, NVCG en FMS vertegenwoordigd zijn) hebben opnieuw uitstel aangevraagd voor een half jaar, waardoor de gestelde criteria vanaf 1 januari 2022 van kracht zijn.

Publicatieplicht Kwaliteitskader voor 1 juli a.s.

Eén van de eisen in het Kwaliteitskader is een duidelijke publicatie van de kwaliteitseisen op de website van elke cosmetische zorgaanbieder. Er is geen uitstel verleend voor publicatie. Dit betekent dat de publicatie van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op de website geplaatst dient te zijn voor de bekende datum van 1 juli 2021.

Heeft u vragen voor de wijze waarop u een duidelijke en wettelijk correcte veiligheidsparagraaf op uw website plaatst? Gebruik onderstaand voorbeeldtekst om uw eigen paragraaf op te maken. Heeft u nog vragen? bpo-axsys helpt u graag; afspraak@bpo-axsys.nl


Voorbeeldtekst

(naam kliniek) doet alles binnen haar mogelijkheden om de veiligheid van patiënten en cliënten te waarborgen. We hanteren professionele standaarden en richtlijnen om vermijdbare schade en calamiteiten te voorkomen. Een intensieve periodieke audit zorgt ervoor dat we voldoen aan alle gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen.

Als lid van de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) onderstrepen wij het doel om de kwaliteit en voorlichting van medische cosmetische behandelingen te verbeteren. Op 12 november 2019 is het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Als kliniek zijn wij verplicht om ons aan de eisen van het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg te houden.  Om de inhoud van het kwaliteitskader te lezen klikt u hier.