ISO9000 & NEN8009 VMS

Dankzij de module ISO9000 & NEN8009 (VMS) verankert u de kwaliteit en veiligheid voor uw patiënten in uw kliniek. Na het volgen van deze module voldoet u aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan kwaliteit, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid.

bpo-axsys begeleidt klinieken bij het behalen van de ISO9001 en NEN8009 (VMS) certificaten. Onze pragmatische aanpak draagt zorg voor korte, heldere en duidelijke procedures, protocollen en werkinstructies waarmee uw medewerkers de zorg voor uw patienten uitvoeren. Tevens draagt dit zorg voor een doorlooptijd van ongeveer 4 tot 6 maanden. Hierna kan er worden gecertificeerd door KIWA. Het resultaat is een managementsysteem waarin alles is geborgd  wat door ISO9001 en NEN8009 (VMS) wordt gevraagd op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

De managementsystemen die wij bouwen en implementeren zijn vanzelfsprekend digitaal. Wij maken hiervoor gebruik van Digitale Kliniek.

  • STAP 1: Stakeholdermanagement: Identificeren van de relevante stakeholders met de daaruit voortvloeiende kansen en bedreigingen.
  • STAP 2: Strategie van de onderneming: Waar moet de onderneming over 5 jaar staan en wat heeft dat voor gevolgen voor de strategie voor het aankomende jaar.
  • STAP 3: Beheersing van risico’s: Risicobeheersing door de bedrijfsprocessen in multidisciplinaire teams te analyseren, de risico’s te definiëren.
  • STAP 4: Beheersmaatregelen borgen: Om de beheersmaatregelen aantoonbaar te borgen worden deze in Digitale Kliniek opgenomen.
  • STAP 5: Overige vereisten van ISO9001:2015: De overige vereisten van de ISO9001:2015 worden ingebouwd en in Digitale Kliniek verankerd.
  • STAP 6: Interne audit: Er wordt een interne audit uitgevoerd om de mate van implementatie van de ISO9001:2015 te onderzoeken.
  • STAP 7: Managementbeoordeling en actieplan: De beoordeling door het management wordt uitgevoerd en het actieplan wordt opgesteld.
  • STAP 8: Certificering ISO9001:2015 & NEN8009:2018: De certificering door middel van een certificerende audit.
Gegarandeerd gecertificeerd, is onze belofte aan u. Wij garanderen de oplevering van een ISO9001:2015 & NEN8009:2018 (VMS) managementsysteem waarmee u probleemloos gecertificeerd kan worden. Het spreekt voor zich dat we het ISO9001 & NEN8009 (VMS) managementsysteem samen bouwen en implementeren, om tot het gewenste resultaat te komen.

Op basis van één intakegesprek kunnen we een offerte uitwerken op basis van een vaste prijs, inclusief de garantie. De prijs is met name afhankelijk van het aantal medisch specialismen wat u uitoefent in uw kliniek. Ook het aantal te certificeren vestigingen kan van invloed zijn. In de genoemde prijs zijn de benodigde licenties voor Office365 niet inbegrepen.

Als u het opzetten en implementeren van het ISO9001 & NEN8009 (VMS) managementsysteem in Digitale Kliniek combineert met een 2-jarig onderhoudscontract op het managementsysteem, factureren wij de totale kosten over een periode van 28 maanden.

Dit heeft tot gevolg dat u de kosten kan spreiden en maandelijks een klein bedrag betaalt…..

​Opzetten en implementeren ISO9001 & VMS managementsysteem:  € 13.599,–
inclusief 4 extra modules:
– digitaal melden
– digitale registraties
– digitaal verbeterregister PDCA
– digitale risicoinventarisatie

Onderhoud op het ZKN-managementsysteem, 1e jaar:  €​   5.000,–
Onderhoud op het ZKN-managementsysteem, 2e jaar:  €   5.000,–

Facturatie in 28 termijnen, per termijn (maand) excl.BTW:   €     842,82

Datasheet

Inclusief Digitale Kliniek, compleet met de modules;
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst

– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Digitaal verbeterregister PDCA

– Duur: 4 tot 6 maanden
– voor 1 medisch specialisme
– exclusief kosten voor certificering
– exclusief BTW

In 28 maandelijkse termijnen te betalen!

€ 13.999,00