ISO9000 & NEN8009 VMS

Dankzij de module ISO9000 & NEN8009 (VMS) verankert u de kwaliteit en veiligheid voor uw patiënten in uw kliniek. Na het volgen van deze module voldoet u aan de eisen die zorgverzekeraars stellen aan kwaliteit, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid.

bpo-axsys begeleidt klinieken bij het behalen van de ISO9001 en NEN8009 (VMS) certificaten. Onze pragmatische aanpak draagt zorg voor korte, heldere en duidelijke procedures, protocollen en werkinstructies waarmee uw medewerkers de zorg voor uw patienten uitvoeren. Tevens draagt dit zorg voor een doorlooptijd van ongeveer 4 tot 6 maanden. Hierna kan er worden gecertificeerd door KIWA. Het resultaat is een managementsysteem waarin alles is geborgd  wat door ISO9001 en NEN8009 (VMS) wordt gevraagd op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

De managementsystemen die wij bouwen en implementeren zijn vanzelfsprekend digitaal. Wij maken hiervoor gebruik van Digitale Kliniek.

Datasheet

Inclusief Digitale Kliniek, compleet met de modules;
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst

– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Digitaal verbeterregister PDCA

– Duur: 4 tot 6 maanden
– voor 1 medisch specialisme
– exclusief kosten voor certificering
– exclusief BTW

In 28 maandelijkse termijnen te betalen!

€ 13.999,00
Menu