HKZ-certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

Een praktisch en doordachte module waarmee u als Kliniek of praktijk, binnen 6 maanden, het HKZ certificaat behaalt. Na het volgen van deze module bent u gewaarborgd van effectieve processen, protocollen, procedures en heldere werkinstructies in uw dagelijkse operatie.

bpo-axsys zorgadviseurs begeleidt klinieken bij het behalen van het HKZ certificaat. Onze pragmatische en bewezen aanpak draagt zorg voor korte, heldere en duidelijke procedures, protocollen en werkinstructies waarmee u en uw medewerkers de zorg voor uw patiënten uitvoeren. Tevens draagt dit zorg voor een doorlooptijd van ongeveer 4 tot 6 maanden. Hierna kan er worden gecertificeerd door KIWA.

Het resultaat is een managementsysteem waarin alles is geborgd  wat door het HKZ keurmerk wordt gevraagd op het gebied van kwaliteit. De managementsystemen die wij bouwen en implementeren zijn vanzelfsprekend digitaal. Wij maken hiervoor gebruik van Digitale Kliniek.

Datasheet

Digitale kliniek compleet met de modules
– Digitaal melden PRO
– Digitale actielijst
– Digitale Registraties
– Digitale risico-inventarisatie
– Verbeterregister PDCA
Onderhoudscontract € 99,50 per maand.
PDF licentie € 15,00 per maand.

De prijzen zijn excl. BTW

€ 13.999,00
Menu