Digitalisering zorg

Digitalisering in de zorg. Noodzaak! Maar hoe?

Terwijl veel zorgbestuurders in (zelfstandige) klinieken hun hoofd enerzijds pijnigen over de vraag hoe de golf van het grote aantal uitgestelde behandelingen op een efficiënte en veilige manier uitgevoerd kan worden, wordt tegelijkertijd leiderschap en doortastendheid gevraagd in de zoektocht naar een antwoord op de financiële uitdagingen. Een rol die niet benijdenswaardig is.

Met deze wetenschap in het achterhoofd werd onlangs, in april jl., het rapport “Naar een toekomstbestendig zorgstelsel” gepresenteerd. De belangrijkste conclusies? De zorg in Nederland is goed, de toegankelijkheid is prima, echter de zorgkosten rijzen de pan uit. Tijd voor beheersing, zo vinden de opstellers van het plan, topambtenaren van maar liefst 6 ministeries.

Het blijft niet alleen bij een vaststelling, want er worden ook een aantal suggesties gedaan. Naast verlaging van het uitgavenplafond door het kabinet en het bepalen van een nieuw akkoord op hoofdlijnen waarin kostenbesparende maatregelen van kracht zijn, wordt ook een nieuwe optie genoemd; de instelling van een macrobudget voor elke zorgverzekeraar.

Laatstgenoemde optie is interessant omdat wordt aangegeven dat ‘gereguleerde concurrentie’ naast ‘gereguleerde samenwerking’ en ‘meer eigen verantwoordelijkheid’ een serieuze optie is. In de praktijk zal dat niets anders inhouden dat de ‘kostprijs per behandeling’ zal worden afgezet tegen de ‘kwaliteit van de behandeling’, waarbij calamiteiten, klachten en nazorg belangrijke criteria zijn. In het rapport wordt zelfs gesproken over zorgplicht!

Verder digitalisering noodzakelijk

Hoewel dit rapport niet direct leidt tot nieuwe regels en wetten, is het belangrijk om alert te zijn op de richting en trends die in het rapport worden besproken.

Meer en meer zullen ‘behandelingen’ met elkaar vergeleken gaan worden. Op basis van de directe behandelkosten én op basis van de kosten die voortkomen uit de behandeling. Je zou kunnen zeggen dat het TCT (total cost of treatment) denken aan belang gaat winnen. Als bestuurder van een (zelfstandige) kliniek ontstaan dan wensen als; in welke fase van het behandeltraject (voor-, tijdens-, en na behandeling) worden welke kosten gemaakt? Welke factoren leiden tot minder calamiteiten en nazorg? Waar kan ik efficiencywinst halen zonder in te boeten op de eindkwaliteit? En, bijvoorbeeld, hoe kan een intensievere en duidelijker communicatie met patiënt leiden tot een betere kwaliteitsbeleving? Vragen, die nu niet altijd als topprioriteit werden gezien.

Het rapport met aanbevelingen maakt duidelijk dat betere processen en een betere kwaliteit de noodzaak tot verdere digitalisering duidelijk maken. Voor het verkrijgen van de juiste data, voor het borgen van processen en voor de communicatie tussen de verschillende partijen, waarbij de patiënt de belangrijkste schakel is.

Ondertussen ontstaat er een stortvloed aan apps- en digitale communicatieoplossingen waarmee klinieken een deel van hun communicatiebehoefte kunnen invullen. De vraag is echter, wie ziet door de bomen het bos nog?

Vooral bij zelfstandige klinieken ontbeert het aan digitale kennis of aan kennis over noodzakelijke veiligheid (denk aan privacy gevoeligheid en AVG). Echter, dat kan en mag geen drempel vormen voor de toenemende behoefte aan digitalisering.

Bij bpo-axsys hebben we de ervaring en kennis in huis om u als kliniek bij te staan bij uw (digitalisering)processen die leiden tot kwalitatievere zorg.

Maak een afspraak. afspraak@bpo-axsys.nl