Calamiteiten in de zorg

Jaarlijks ruim 1000 calamiteiten gemeld bij de Inspectie

Struisvogelgedrag? Of onwetendheid van zorgbestuurders bij WKKGZ? Vraag een willekeurige zorgbestuurder of hij of zij voldoet aan de eisen van WKKGZ en de kans is groot dat het antwoord is; ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Op zijn minst zorgelijk, zou je mogen stellen. Zeker met de wetenschap dat jaarlijks meer dan 1000 calamiteiten gemeld worden bij de Inspectie. Bedenk daarbij ook dat bijna 30 ontslagen plaatsvinden bij medisch specialisten als gevolg van gemeld en geconstateerd disfunctioneren. Elk jaar opnieuw!

De uitgesproken onwetendheid bij zorgbestuurders zou erop kunnen wijzen dat ingrijpen pas nadat een calamiteit plaatsvindt, een methode is die voldoet. Waarom zou je proactief zijn?

Processen en protocollen

Afgezien van het feit dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd steeds strenger controleert, vraagt een professionele organisatie om een juiste toepassing van processen en protocollen. Ook wanneer er niet op wordt toegezien. Bewustwording is daarbij van belang, maar ook de optimalisatie van bijvoorbeeld een digitale kliniek. In de praktijk blijkt daar namelijk nog niet altijd sprake van.

Voorkom een optreden in de openbaarheid

Naast de toezichthoudende rol van de inspectie zijn er belangenbehartigers die het ook serieus menen met de toepassing van klachten en calamiteiten zoals vastgelegd in de WKKGZ. Zo zijn er de zorgverzekeraars die in hun contractonderhandelingen graag kijken naar de prestaties en de klachten van zorginstellingen. Maar ook de consumentenbond kijkt mee. Je zou het niet altijd zeggen. Maar ook patiënten zijn gewoon consumenten. Ze nemen een dienst af. En u – als zorgprofessional – bent dus eigenlijk een dienstverlener.

Het is dus goed te beseffen dat u als zorghulpverlener niet alleen hebt te voldoen aan de wet en regelgeving zoals opgesteld in de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg), maar dat u ook rekening dient te houden met instanties als een consumentenbond. Want terwijl de inspectie voornamelijk in stilte opereert, staat de consumentenbond juist bekend om haar optredens in de openbaarheid.

Kortom, met de mogelijke gevolgen in het achterhoofd mag je toch van elke verantwoordelijke zorgbestuurder verwachten dat hij of zij niet hoeft te twijfelen of de zorgorganisatie voldoet aan alle WKKGZ wet- en regelgeving.

 

Jan Albracht
bpo-axsys