Kwaliteitskader Cosmetische Zorg

Kwaliteitskader Cosmetische Zorg. Bent u op de hoogte?

… en, is uw organisatie er klaar voor? Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is sinds 12 november 2019 opgenomen in het Wettelijke Register.

Veilige en verantwoorde cosmetische zorg vraagt om deskundigheid bij behandelaars en zorgverleners. Om te voorkomen dat er allerlei verwarring optreedt rondom de term deskundigheid, is een kwaliteitskader opgesteld waarin kwaliteits- en opleidingseisen zijn vastgesteld. Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg is sinds 12 november 2019 opgenomen in het Wettelijke Register.

Inzicht in kwaliteitseisen

Cliënten die een cosmetische behandeling of ingreep ondergaan dienen goed geïnformeerd te worden over wat hen te wachten staat. Dankzij het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg hebben cliënten inzicht in de kwaliteitseisen die aan zorgverleners zijn gesteld en welke afspraken zijn gemaakt met zorginstellingen over waarborging van kwaliteit.

Met de vaststelling van het kwaliteitskader is vooral invulling gegeven aan de wens om cliënten duidelijk en eenduidig te informeren over de behandelingsverwachting, de veiligheidsgaranties en de wijze waarop wordt omgegaan met complicaties.

Om invulling te geven aan de definitieve kwaliteitseisen en een plan te maken voor borging van kwaliteit, is een Stuurgroep Cosmetische Zorg opgezet. Deze stuurgroep is samengesteld uit relevante partijen uit de wereld van cosmetische zorg. Het Zorginstituut zal de uitvoering van deze stuurgroep actief volgen.

Het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg in 7 punten:

  1. Het Kwaliteitskader is opgesteld door de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut.
  2. Het Kwaliteitskader is bedoeld voor zowel zorgverleners als zorginstellingen die cosmetische en/of esthetische behandelingen uitvoeren.
  3. Het Kwaliteitskader is opgesteld vanuit cliëntperspectief.
  4. Het Kwaliteitskader zet in op ontwikkeling en lerend vermogen van de sector.
  5. Het Kwaliteitskader geeft aan wat het gewenste opleidingsniveau is om veilig en verantwoord behandelingen te kunnen uitvoeren.
  6. Het Kwaliteitskader geeft richting voor het opstellen van eisen van bekwaamheid.
  7. Het Kwaliteitskader is taakstellend bij versterking van het lerend vermogen binnen de sector, het formuleren van bekwaamheidseisen en het opstellen van een cliëntenversie van het kwaliteitskader.

Bent u voorbereid met uw organisatie?

Zoals alle betrokken beroepsorganisaties en brancheverenigingen zult u met positieve gevoelens kijken naar deze stap in kwaliteitsverbetering. Toch kan het zijn dat u nog aarzelt of twijfelt hoe u het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg op de beste manier kunt implementeren in uw organisatie.

Maak dan eens een afspraak met bpo-axsys. bpo-axsys is één van de meest ervaren zorg-adviesbureaus in Nederland. Met een ruime ervaring in toepassing van regelgeving en compliance vraagstukken.