Patientveiligheid onder druk

Prestatiedruk bij zelfstandige klinieken kan patiëntveiligheid in gevaar brengen.

Nederland vergrijst. En niet zo’n beetje ook. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe. Ook worden de ouderen steeds ouder. We hebben dus te maken met een dubbele vergrijzing. Dat dat vraagt om meer medische zorg is dan ook niet helemaal verrassend.

Onze overheid stimuleert dat zorg meer en meer in de buurt wordt geleverd. Inhakend op de wens om ouderen langer thuis te laten wonen. Werk aan de winkel voor thuiszorgorganisaties, maar ook voor zorgverleners die een alternatief (of eerste loket) zijn voor gespecialiseerde zorg. Daarbij dienen we te denken aan eerstelijnscentra, maar ook aan ZBC’s, zelfstandige klinieken en focusklinieken.

Kwaliteit van zorg.

Maar wat betekent deze ‘versnippering’ voor de kwaliteit van zorg? Nog maar een jaar geleden waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op basis van een onderzoek bij zo’n 180 zelfstandige klinieken; “Kwaliteit is onvoldoende”. En, “richtlijnen voor kwalitatieve zorg worden onvoldoende nageleefd”.

Stel voor dat je bestuurder bent bij een zelfstandige kliniek? Dan weet je wat de topprioriteit op je agenda hoort te zijn. Echter, terwijl de inspectie zich zorgen maakt over operatieduur, infectiepreventie, controle bij toediening van high-risk medicatie en bevoegdheden van zorgverleners, lijkt bij veel klinieken de aandacht uit te gaan naar andere zaken. En hoewel bij datzelfde onderzoek maar liefst 128 verbetermaatregelen werden opgelegd, zijn er nog steeds tal van klinieken die in actie dienen te komen.

Hoe borg je kwaliteit het beste?

Eén argument dat in het voordeel spreekt voor bestuurders is dat het niet altijd duidelijk is hoe je de kwaliteit in je kliniek het best borgt. Want zelfs met duidelijke richtlijnen, protocollen en procedures, is het naleven ervan niet altijd gegarandeerd. Ook niet als de intenties goed zijn. Vaak te danken aan slordige communicatie en terugkoppeling tussen ‘uitvoerders’ en bestuurders en de verantwoordelijken voor patiëntveiligheid.

Financiële druk.

Het belangrijkste argument is echter misschien wel de financiële druk. Zorgverzekeraars en andere zorgvergoeders eisen een strakke financiële verslaglegging, wat eisen stelt aan het financieel-administratieve apparaat. Bovendien staan de vergoedingen onder druk en dienen veel klinieken zich commercieel een slag in de rondte te werken om voldoende omzet binnen te halen. Vooral wanneer sprake is van niet geheel vergoede zorg. Deze economische druk kan dus zomaar invloed hebben op de naleving van kwaliteitsprocedures.

Ons advies.

Het advies is natuurlijk aan bestuurders om te voorkomen dat je in een verkeerde flow terecht komt. Patiëntveiligheid dient altijd op de eerste plaats te komen. En is het goed gesteld met de kwaliteit van de patiëntveiligheid, dan volgt de rest.

Uitnodiging?

Bij bpo-axsys werken we dagelijks samen klinieken en instellingen om de kwaliteit te borgen met inzet van beproefde methodes en systemen. Wil je weten hoe? Maak eens een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. afspraak@bpo-axsys.nl